آدرس، تلفن و مشخصات سفارتخانه ها در ایران

1 آذربایجان تهران – منطقه ١ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ٣٠ ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١ ٢٢٢١٧٥٠٤

2 آرژانتین تهران – منطقه ٦ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ٧ ٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤ ٨٨٧١٢٥٨٣

3 آفریقای جنوبی تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ٥ ٢٢٧٠٢٨٦٦-9 ٢٢٧١٩٥١٦

4 آلمان تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ٣٢٤ و٣٢٠ ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧ ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣

5 اتریش تهران – منطقه ٦ – م. آرژانتین – ش. ٧٨ – ط. سوم ٨٨٧١٠٧٥٣, ٢٢٠٤١٧٦٤, ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨

6 اردن تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧

7 اروگوئه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی ٢٢٠٥٢٠٣٠ ٢٢٠٥٢٠٣٠

8 ازبکستان تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١٥٨

9 اسپانیا تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو – پ ٨٨٧٨٧٥٤٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١٤٥٧٥ ٨٨٧٢٤٥٨١

10 استرالیا تهران – منطقه ٦ – خ. خالداسلامبولی – خ. ٢٣ – پ. ١٣ ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦ ٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤

11 اسلوواک تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر فل ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥ ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥

12 اسلوونی تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان ٢٢٨٠٢٢٢٣ ٢٢٢٨٢١٣١

13 افغانستان تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠ ٨٨٧٣٥٦٠٠

14 اکراین تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ش. ١٠١ ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠

15 الجزایر تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ٦ ٢٢٤٢٠٠١٥ ٢٢٤٢٠٠١٧

16 امارات متحده عربی تهران – منطقه ٦ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢

17 انگلیس (بریتانیا) – تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ١٩٨ ٦٦٧٠٥٠١١ ٦٦٧١٠٧٦١, ٦٦٧٠٠٧٢٠

18 اندونزی تهران – منطقه ٦ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠ ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢

19 ارمنستان تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١ ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧

20 اوگاندا تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. سوم ٧٧٦٤٣٣٣٥ ٧٧٦٤٣٣٣٧

21 ایتالیا تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١

22 ایرلند تهران – منطقه ١ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ٨ ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣٤, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨٦٩٣٣

23 بحرین تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین ٨٨٧٧٢٨٤٧, ٨٨٧٧٥٣٦٥, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧٦

24 برزیل تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ٥٨ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥

25 برونئی دارالسلام تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ٦٠ ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١

26 بلاروس تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر – شماره ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨٦٨٢

27 بلژیک تهران – منطقه ١ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ١٥٥ و ١٥٧ ٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧ ٢٢٠٤٤٦٠٨

28 بلغارستان تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢ ٨٨٧٧٩٦٨٠

29 بنگلادش تهران – یوسف آباد شمالی،خ 64 شرقی،کوچه یکم،خ 12 متری احداثی،پلاک 7 ، کد پستی 1436812345 88601781-83 88605445

30 بوسنی و هرزگوین تهران – منطقه ٢ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ٤٨٥ ٨٨٠٨٦٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠

31 پاکستان تهران – منطقه ٦ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده – ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨ ٦٦٩٤٤٨٩٨

32 پرتقال تهران – منطقه ٣ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ١٣ ٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧ ٢٢٥٥٢٦٦٨

33 تاجیکستان تهران – منطقه ١ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم – ٢٢٢٩٩٥٨٤ ٢٢٨٠٩٢٩٩

34 تایلند تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ٤ ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣ ٧٧٥٣٢٠٢٢

35 ترکمنستان تهران – منطقه ٤ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ٣٩ ٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, ٢٢٥٨٠٤٣٢

36 ترکیه تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨

37 تونس تهران – منطقه ٣ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ١٠ ٢٢٨٤٠٠٣٨ ٢٢٨٤٤٦٧٤

38 چک تهران – منطقه ١ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ١٩٩ ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩

39 چین تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ١٣ ٢٢٢٩١٢٤٠ ٢٢٢٩٠٦٩٠

40 دانمارک تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ١٨ ٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧

41 روسیه تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٣٩ ٦٦٧٠١١٦١ ٦٦٧٠١٦٥٢

42 رومانی تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر – ش. ٧٧٥٢٥٨١٩, ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١ ٧٧٥٠٩٨٤١

43 زلاندنو تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١٦٧٣

44 زیمبابوه تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ٢٤ ٢٢٠٢٧٥٥٣ –

45 ژاپن تهران – منطقه ٦ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ١٢ ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٨٨٧١٣٥١٥

46 ساحل عاج تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ٤ ٢٢٤٠٤١٥٠, ٢٢٤٢٨٧٩٤ ٢٢٤٠٠٩٣٨

47 سریلانکا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ٢٨ ٢٢٠٤٥١١٩, ٢٢٠٥٢٦٨٨ –

48 سنگال تهران – منطقه ٣ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان ز ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠٥٦٧٦

49 سوئد تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ٥ ٢٢٢٩٦٨٠٢ ٢٢٢٨٦٠٢١

50  سوئیس تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ١٣ ٢٢٠٠٨٣٣٣ –

51 سودان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١

52  سوریه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ١٩ ٢٢٠٥٩٠٣١، ٢٢٢٠٥٥٣٣ ٢٢٠٥٩٤٠٩

53 سومالی هران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ٢ ٢٢٢٤٥١٤٦ ٢٢٢٤٥١٤٦

54 سیرالئون تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧٥٠٢٨١٩ ٧٧٥٢٩٥١٥

55 صربستان و مونته نگرو (یوگسلاوی) تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. نهم – پ. ١٢ ٢٢٤١٢٥٦٩ ٢٢٤٠٢٨٦٩

56 عراق تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ٢٠ ٢٢٢١٠٦٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢

57 عربستان سعودی تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ٧ – خ. نیلوفر – ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣ ٢٢٢٩٤٦٩١

58 عمان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ١٢ ٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١ ٢٢٠٤٤٦٧٢

59 فرانسه تهران – منطقه ١١ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨٥ ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥ ٦٦٧٠٦٥٤٣

60 فلسطین تهران – منطقه ٦ – خ. فلسطین – ش. ١٤٥ ٦٦٤٦٤٥٠١, ٦٦٤٠٢٥١٣, ٦٦٤٦٥٧٣٦ ٦٦٤٦٥٧٣٦

61 فلیپین تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ١٣ ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢ ٢٢٠٤٦٢٣٩

62 فنلاند تهران – منطقه ١ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ٤ ٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧ ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢

63 قبرس تهران – منطقه ١ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ٣٢٨ ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢ ٢٢٢١٩٨٤٣

64 قرقیزستان تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ١٢ ٢٢٨٣٠٣٥٤ ٢٢٢٨١٧٢٠

65 قزاقستان تهران – منطقه ٣ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ٤ ٢٢٥٦٥٩٣٣ , ٢٢٥٦٥٣٧١ ٢٢٥٤٦٤٠٠

66 قطر – تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ٤ ٢٢٠٥١٢٥٥ ٢٢٠٥٨٤٧٨

67 کانادا تهران – منطقه ٦ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ٥٧ ٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢

68 کره جنوبی تهران – منطقه ٣ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ١٨ ٨٨٠٥٤٩٠٠ ٨٨٠٥٤٨٩٩

69 کره شمالی تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ٢٢ ٨٨٧٩٦٧٠٠ ٨٨٧٧١٤٤٧

70 کروواسی تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١ ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١

71 کنیا تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ١٧ ٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤ ٢٢٠٤٨٦١٩

72 کوبا تهران – منطقه ٣ – بلوار میرداماد – خ. ١٢بهمن – ک. ٢٢بهمن – پ. ٢٠ ٢٢٢٥٦٤٠٦ ٢٢٢٥٩٢٣٠

73 کویت تهران – منطقه ٣ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ٢/٣٢٣ ٨٨٧٨٥٩٩٧-9 ٨٨٧٨٨٢٥٧

74 گرجستان تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی – ٢٢٢١١٤٧٠ ٢٢٢٠٦٨٤٨

75 گینه تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول ٧٧٥٣٥٧٤٤ ٧٧٥٣٥٧٤٣

76 لبنان تهران – منطقه ٦ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ٣١ ٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١ ٨٨٩٠٧٣٤٥

77 لهستان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ١ و ٣ ٨٨٧٨٧٢٦٢ ٨٨٧٨٨٧٧٤

78 لیبی تهران – منطقه ١ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ٢ ٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥ ٢٢٢٣٦٦٤٩

79 مالزی تهران – منطقه ١ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ٦ ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦ ٢٢٠١٠٤٧٧

80 مالی تهران – منطقه ٧ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی – ش. – ٢٢٥٤٥٣٤٥ ٢٢٥٩٠١٩٠

81 مجارستان تهران – منطقه ٣ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ١٥ ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢ ٢٢٥٥٠٥٠٣

82 مصر تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ٦ و ٨ ٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢ ٢٢٢٤٢٢٩٩

83 مغرب تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی – ٢٢٢٠٦٧٣١ , ٢٢٢٠٤٨٦١ ٢٢٢١٥٧٩١

84 مکزیک تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ٤١ ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠٥٧٥٨٩

85 ترکیه هران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ٥٣٧ ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨

86 نروژ تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ٢٠١ ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧٦

87 نیجریه تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ٢٤ ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠٥٨

88 نیوزلند تهران – منطقه ٦ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ٥٧ ٨٨٧٥٧٠٥٢ ٨٨٧٥٧٠٥٦

89 واتیکان تهران – منطقه ١١ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ٩٧ ٦٦٤٠٣٥٧٤ ٦٦٤١٩٤٤٢

90 ونزوئلا

91 ویتنام تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغست ٢٢٤١١٦٧٠ ٢٢٤١٦٠٤٥

92 هلند تهران – منطقه ٣ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی – ش ٢٢٥٦٧٠٠٥ ٢٢٥٦٦٩٩٠

93 هند تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ٤٦ ٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦ ٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣

94 یمن تهران – منطقه ٣ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ٨٧ ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٢٢٤١٩٩٣٤

95 یونان تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ٤٣ ٢٢٠٥٠٥٣٣ , ٢٢٠٥٣٧٨٤ ٢٢٠٥٧٤٣١

تماس فوری با ما